Kontaktinformasjon

Våre telefonnummer
Hovednr.til kontor: tlf 51 49 38 70
Hovedpastor: Per Bjarne Audenby: tlf 51 21 53 76 
eller mob: 47 28 55 89

Barne -og familiepastor: Arna Audenby: tlf 51 21 53 77  
eller mob:  45 63 13 25
Menighetens lederråd:

Edmund Iversen (leder) – tlf. 90086545

Per Bjarne Audenby (hovedpastor/daglig leder) – tlf. 47285589

Arna Audenby (barne- og familiepastor) – tlf. 45631325

Aud Irene Knutheim (eldste) – tlf. 92403568

Jan Rasmussen (eldste) – tlf. 99725842

Marit Larsen (eldste) – tlf. 91125558

Stein Sælevik (leder for misjonsutvalget) – tlf. 46791021

Svein Joar Egeland (bønneleder) – tlf. 90046164

Tor Henry Hetland (cellegruppeleder) – tlf. 47233911

Jane M. Helland (styrer Skattekisten kulturbarnehage AS) – tlf. 97014126


Kontakt

Pinsemenigheten Evangeliehuset
Gamle Eigerøyvei 34, 4373 Egersund
51493870
Send e-post

Kontaktskjema

Ønsker du å kontakte oss? 

Send
*Nødvendig