Alle mann på dekk for Jesus

16.08.2016

Alle mann på dekk for Jesus
Hvor ønsker du å investere dine gaver, talent og tid???
Oppgavene er mange, varierte og spennende. Det er bruk for DEG!

ALLE MANN PÅ DEKK­ FOR JESUS – DU ER VIKTIG!!!

NAVN___________________________________________________________________________

Mail og tlf.nr.__________________________________________________________________

( Leveres til Arna så fort som mulig­ helst innen 18 .august. Mye må på plass

før vi starter opp. Kan sendes per.mail til arna@evangeliehuset.org, legges i

svart postkasse utenfor Evangeliehuset eller leveres til Arna)

Hvor ønsker du å investere dine gaver, talent og tid???

Oppgavene er mange, varierte og spennende. Det er bruk for DEG!

Her trenges det folk:

­ Møtevert

­ Kollektør

­ Lovsang­ vi ønsker bygge opp nytt lovsangsteam der vi samler ressursene.

Har du ikke vært med tidligere, er fra u.skolen og oppover, vil møte opp på

øvelse ca annen hver uke og bidra i møtene framover, så hiv deg på. Per

Bjarne vil lede denne gruppen)

­ Musikk

­ Teknikk

­ Forbedere i møtene

­ Lage kirkekaffe

­ Miljøarbeider i foajè – se nye, snakke med folk før/etter møtene

­ Besøkstjeneste

­ Institusjonsandakter­ andakt, sang, musikk

­ Søndagsskole

­ Fredagsklubb – annen hver fredag 4­7.trinn

­ Max­ annen hver fredag 7 trinn og oppover

­ Focus – annen hver fredag 8.trinn og oppover

­ Tentro

­ Ten + ( 10.trinn og oppover)

­ Cellegrupper

­ Sjauere til ulike arrangement

­ Dugnad

­ Bønn og lovsangsmøter­ lede, spille/lede i lovsang...

­ Damekvelder

­ Mannfolkkvelder

­ Alphakurs

­ Misjon­ innsamlingsaksjon, inntektsbringende prosjekt, arr.turer.... få opp

misjonsengasjement i menigheten

­ Arbeid mot våre nye landsmenn

­ Servitører i Arena på dugnad

­ Kafè på dugnad

­ HalloVenn

­ Andre ting du kommer på

Ps. Husk å skrive navn + mailadresse eller tlf.nr på lappen + kryss av der du

ønsker være med.

Du vil så bli kontaktet der en avtaler hvor ofte du kan være med, hvilke

oppgaver du vil bidra med osv.