Om pinsebevegelsen

24.04.2015

Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 300 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig kirkesamfunn hos Fylkesmannen. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen er det over 40 000 voksne og barn som er medlemmer i Pinsebevegelsen i Norge, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 700 000 000 pinsevenner.

Medlemmene i den lokale menigheten har et felles økonomisk og praktisk ansvar for at driften kan opprettholdes. Pinsemenighetene har i all hovedsak et kollektivt lederskap, og består av forstander/pastor og et eldsteråd/lederråd. Disse fungerer som menighetens styre og blir valgt på demokratisk vis i menighetsmøtet etter innstilling fra menighetens ledelse. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Her velges også ledere for andre deler av menighetens virksomhet, noe som gir lederne den trygghet og forankring de fortjener for å utøve et frimodig lederskap. Alle større saker som angår menigheten blir som regel presentert for medlemmene i menighetsmøtet på bakgrunn av en innstilling og anbefaling som gis av menighetens ledelse.

Alle disse lokale kirkene møtes til sentrale og regionale samlinger hvor menighetsledere samles og hvor de også kan komme med råd og henstillinger til enkeltmenigheter.

Lederrådet i Pinsebevegelens representerer pinsemenighetene utad.