Tentro

10.03.2015

Tentro

Tid for påmelding..

 

PRAKTISK INFO:

Oppstart midt i september 2016. Nærmere info om dag og tidspunkt kommer. Første gang sammen med foreldre/foresatte.

Undervisningen vil være annenhver uke, men kan forskyves på ukenr. pga høstferie, vinterferie osv. Hvilken ukedag, er ikke satt ennå.

Det vil være obligatoriske samlinger, og en deltar også på noen gudstjenester, ungdomsmøter og hjelper til litt på noen av våre tilbud for barn/Tweens.  Dette får du mer info om på første samling.

I tillegg blir det en ”bli kjent dag på høsten”, og vi pleier også ha en frivillig  tur på våren.   Vi har blant annet vært i Ukraina, Polen og innenlands  tur. Tentro kullet i år ( 2015-2016) skal til Danmark og Tyskland med besøk i Heide Prak (Tyskland)  m.m.

Tentro året avsluttes med høytidsgudstjeneste søndag 7 .mai 2017 kl. 11.00. ( Hvis du lurer på hvordan vi har høytidsdagen, så anbefaler jeg deg å komme søndag 1.mai 2016 kl.11.00)

Pris: kr 300. Disse betales inn til kontonr. 1503 15 14255 ved påmelding- og merkes med navn + Tentro. Prisen inkluderer kursmateriell og ”digg” på samlingene.

Hvem kan være tentroelev/konfirmant hos oss? Alle! Vi har ingen krav til dåp eller medlemskap.

Påmeldingsfrist: 1.september 2015. ( må gjerne melde dere på før denne tid)

Påmelding sendes til arna@evangeliehuset.org eller per post til Evangeliehuset v/Arna Audenby, Gamle Eigerøyvei 34, 4373 Egersund. Merke med navn, adresse, mailadresse, mobilnr til foreldre/foresatte, fødselsdato på elev.