Søndagsskolen

10.03.2015

Søndagsskolen

Velkommen til et nytt semester med søndagsskole.

Søndagsskolen er for deg som har blitt 3 år og oppover. Vi har to klasser, en fra 3 – 5 år, og en fra 1.kl og oppover. Vi har også Tweens Service for 5.trinn og oppover ca ei gang per.mnd.
 
Vi starter kl. 11.00 og slutter 12.30. Vi starter inne i ”stor-salen” med et par sanger sammen med de voksne, før vi går på vårt opplegg. Hver søndag samler vi inn en frivillig kollekt som vi gir til barn i Ukraina. Der hjelper vi blant annet flere fattige familier, barn på barnehjem, og ellers går det noe til søndagsskole og leirarbeid der borte. Nytt fra i høst er at barna avslutter oppe kl. 12.15. De blir så fulgt ned i foaje, der det blir ”Barnas kirkekaffe”. Søndagsskolen er ferdig kl. 12.30, og barna må da hentes i foajè.
 
Det koster 100 kroner for kalenderåret 2016 å være med på søndagsskolen. Kontingenten betales til kontonr. 1503 15 14255 og merkes med navn + søndagsskolen. Fint om kontingenten kan betales så fort som mulig. Denne må vi samle inn for at vi skal kunne søke om frifondmidler og andre tilskudd.
 
Det er litt hektisk rett før søndagsskolen starter, så vi må be om at barna ikke blir levert før 10.45 og at de hentes kl. 12.30.

Program våren 2016

31/1: ”Alle sammen gudstjeneste” kl. 11.00 i Evangeliehuset

          ( En gudstjeneste for alle - uansett sivil status, kjønn,      

            alder, osv. Stor variasjon, mange involverte, korte

            bolker)

7/2: Søndagsskole

14/2: VINTERFERIE

21/2: VINTERFERIE

28/2: Fellesmøter – «Alle sammen gudstjeneste» kl 11.00 i Evangeliehuset.

Det er egne møter for barn/Tweens med Føbe Edvandsen kl 18.00 den 26.2, 27.2 og 28.2.

6/3: Søndagsskole

13/3: Søndagsskole

20/3: Påskeferie

27/3: Påskeferie

3/4: Søndagsskole

10/4: Søndagsskole

17/4: ”Alle sammen gudstjeneste” kl. 11.00.

24/4: Søndagsskole

1/5: Tentro høytidsgudstjeneste. Ikke søndagsskole

8/5: Langhelg – ikke søndagsskole

15/5: Pinse – ikke søndagsskole

22/5: Søndagsskole

29/5: Søndagsskole

5/6: Familiegudstjeneste kl 11.00. Utdeling av pokaler til søndagsskolen.  Salg av mat og misjonstivoli etter gudstjenesten.

 Søndagsskolens egen facebookside.