Andakten

Bridget Jones og blanke ark

10.03.2015

Denne lille andakten er skrevet av Kathrine Tallaksen Skjerdal og jeg fant den i Fædrelandsvennen ved årets begynnelse. Jeg husker godt filmene om Bridget Jones og dagbøkene hennes og jeg syntes denn...

Noen tanker om å spre velsignelse

10.03.2015

Fra det gamle månedsmagasinet "Nytt" november 2010 og "Per Bjarnes side" har vi hentet denne lille andakten

VEIVALG

10.03.2015

Veikart for fred, ble et begrep for noen år siden i Midtøsten-konflikten. Spørsmålet var å finne en riktig vei ut av problemene i området. Også i den mer lokale politikken er det ofte spørsmål om vei...

Min nåde er nok for deg...

10.03.2015

Fra "Per Bjarnes side" i månedsfolderen "Nytt", september 2011.

Den verdifulle perlen

10.03.2015

For ikke lange siden opplevde en hel verden finanskrisa. Det var kun edle metaller som steg i verdi den gang. Hvor kan vi finne skatter og verdier som aldri taper sin verdi? Det finnes bare ett enest...

Du kan bygge katedraler!

10.03.2015

Tenk om vi av og til kunne stoppe opp i de daglige trivielle oppgaver og si; "Vi er med på å bygge katedraler"!

Jeg er kommet...

10.03.2015

Fra "Per Bjarnes side" i månedsfolderen "Nytt" sommeren 2011.verset er hentet fra johannes 10:10

Om sannheten og det å bli fri

10.03.2015

Fra "Per Bjarnes side" i månedsfolderen "Nytt", mai 2011

Noen tanker om HVORFOR GUD KOM

10.03.2015

Denne andakten stod også i Innsyn.

Bevar ditt hjerte...

10.03.2015

Fra "Per Bjarnes side" i magasinet "Nytt", mars 2011

Noen tanker om å komme hjem

10.03.2015

Fra "Per Bjarnes side" i magasinet Nytt, februar 2011.